Váhy

Váhy kuchyňské
Váha kuchyňské Váhy bez výpočtu ceny. Jsou cejchuschopné. Moho být i částečně chráněny proti poškození kapalinou nebo nebo proti jinému poškození v kuchyni.


Váhy obchodní bez tisku
Váha obchodní bez tisku Váhy pro přímý prodej. Jsou cejchuschopné. Pokud jsou vybaveny akumulátorem, pak je lze použít i při prodeji ve stáncích, tržištích a dalších místech bez napojení na síťové napětí. Můžou být s výpočtem ceny nebo bez výpočtu ceny. Některé typy lze připojit i k pokladnám.


Váhy obchodní s tiskem
Váha obchodní s tiskem Váhy pro přímý prodej. Jsou cejchuschopné. Zabudovaná tiskárna zajišťuje vydání účtenky, takže taková váha může plnit některé funkce pokladny.


Váhy příjmové
Váha příjmová Váhy pro převážení naskladněného zboží. Nemusí být cejchuschopné.